Contact ME

in english 

Use the form on the right to contact me. If you want me to call you then leave your phonenumber. 

in NORWEGIAN 

Bruk skjemaet til høyre for å kontakte meg. Om du ønsker at jeg skal ringe deg, så legg igjen ditt telefonnummer.

 

Name *
Name
Name /Navn
Phone
Message/ Melding


Oslo

+47 9324 1045

LUCEO culture coaching & consulting founded by Alfhild Tveråmo, works with organizations and private people in Norway, focusing on: Culture Shock coaching for expatriates and repatriates, NLP coaching for personal development, LEAN Culture and Leadership, Change management, team development and continous improvements.

 

Tjenester

TJENESTER

tjenester

for privatpersoner & grupper:  

Støtte til å finne deg til rette 'ute og hjemme'
Få en støttende coach og et nettverk, som hjelper deg å håndtere (det omvendte) kultursjokket og transformasjonen du går gjennom, på følgende måter: 

 • NLP Coaching - individuelt og/eller i grupper
 • Kurs - ukentlig eller helg
 • En dags workshop
 • Retreats


Merk:

 • Coaching/veiledning kan foregå i fysiske møter og via Skype/ telefon
 • Passer for expatriates, 'local foreign employees', repatriates (nordmenn som returnerer tilbake fra utenlandsopphold) og immigranter
 • Tilgjengelig både på norsk og engelsk

FOR ORGANISASJONER og LEDERE:

Bedre kulturforståelsen på jobben
Få en mer effektiv kommunikasjonsform, som gir bedre prestasjoner og resultater på tvers av team, på følgende måter:

 • Foredrag & seminarer
 • Workshops & fasilitering
 • Mentoring & rådgivning
 • NLP coaching - individuelt & i grupper
 • Utvikling av team og ledergrupper
 • Prosesskartlegging og prosessledelse
 • Lederutvikling & endringsledelse
 • Kultur for kontinuerlig forbedring (LEAN) og innovasjon

Klikk her for PDF-brosjyre til din organisasjon

TEMAER SOM: 

 • Kulturelle forskjeller på jobb
 • Ulike lederstiler og medarbeideratferd
 • LEAN Ledelse og kultur
 • Kultursjokk-opplevelsen i et nytt land
 • Det omvendte kultursjokket ved retur til hjemlandet

Merk:

 • Skreddersyr foredrag og workshops i forhold til organisasjonens spesifikke utfordringer og fokusområder
 • Godt egnet for  organisasjoner i Norge med internasjonale medarbeidere og utplasserte nordmenn i utlandet
 • Tilgjengelig både på norsk og engelsk