Contact ME

in english 

Use the form on the right to contact me. If you want me to call you then leave your phonenumber. 

in NORWEGIAN 

Bruk skjemaet til høyre for å kontakte meg. Om du ønsker at jeg skal ringe deg, så legg igjen ditt telefonnummer.

 

Name *
Name
Name /Navn
Phone
Message/ Melding


Oslo

+47 9324 1045

LUCEO culture coaching & consulting founded by Alfhild Tveråmo, works with organizations and private people in Norway, focusing on: Culture Shock coaching for expatriates and repatriates, NLP coaching for personal development, LEAN Culture and Leadership, Change management, team development and continous improvements.

 

Resultater

RESULTATER

typiske resultater

Coaching av privatpersoner:

 • Bedre forståelse av hva kultursjokk eller omvendt kultursjokk innebærer og hvordan dette påvirker deg i det daglige
   
 • Få klarhet i hvilke talenter og drømmer du har og hvordan leve ut disse uavhengig av hvilket land du bor i
   
 • Finne eller skape drømmejobben, samt nødvendige kontakter og nettverk som kan løfte deg videre
   
 • Finne balansen mellom arbeidsliv og privatliv, inkludert prioritering og tidsbruk
   
 • Forbedre helsen og livskvaliteten og få mer overskudd og energi til positive endringer
   
 • Få bedre kommunikasjon og relasjoner både på jobb og privat
   

Foredrag/seminarer, workshops/kurs og coaching i organisasjoner:  

Det er du som klient som sitter i førersete for din egen utvikling”
— Alfhild Tveråmo
 • Økt forståelse om effekten av kulturelle forskjeller og opplevelsen av kultursjokk internt i organisasjonen.
   
 • Bedre kryss-kulturell kommunikasjon mellom ledere og arbeidstagere, enten de har internasjonal bakgrunn, er nordmenn som nylig har returnert etter et utenlandsopphold, eller er nordmenn som aldri har vært eksponert for andre kulturer i sitt daglige liv.