Contact ME

in english 

Use the form on the right to contact me. If you want me to call you then leave your phonenumber. 

in NORWEGIAN 

Bruk skjemaet til høyre for å kontakte meg. Om du ønsker at jeg skal ringe deg, så legg igjen ditt telefonnummer.

 

Name *
Name
Name /Navn
Phone
Message/ Melding


Oslo

+47 9324 1045

LUCEO culture coaching & consulting founded by Alfhild Tveråmo, works with organizations and private people in Norway, focusing on: Culture Shock coaching for expatriates and repatriates, NLP coaching for personal development, LEAN Culture and Leadership, Change management, team development and continous improvements.

 

Coaching & NLP

Hva er coaching og NLP?

hva er coaching og NLP? 

coaching

Tony Robbins, verdenskjent NLP Life Coach og 'best seller' forfatter, forteller hvorfor du trenger  en coach. 

Coaching er en løsningsorientert metode for raskere læring og bedre resultater. Gjennom aktiv lytting, spørsmålstilling, tilbakemelding og dialog, støttes og utfordres en person eller et team. Formålet er å utvikle tanker, atferd og gode følelser, for å nå viktige mål, enten personlige eller organisasjonsmessige. 

Coachen og personen/teamet som coaches, danner et partnerskap, der begge er ‘likeverdige’ og skal hjelpe hverandre.  De som coaches må selv være aktivt med for å finne løsninger. De må være åpne og villige til å endre tenke- og væremåte for å realisere sine mål. Tillit, trygghet, åpenhet og tilbakemeldinger er sentralt. Særlig når en opplever at ens egen situasjon er full av paradokser, dilemmaer og motsetninger eller man har satt seg høye mål, så kan coaching være effektivt. 

 

Coachingens opprinnelse

Timothy Gallwey, kjent idrettscoach, skrev «The Inner Game Of Tennis» (1975). Han har hatt stor påvirkning for hvordan coaching har blitt overført fra idretten til forretningsverden.

Begrepet «coach» har i flere århundrer blitt brukt til å beskrive det å transportere folk fra der de er til hvor de ønsker å være. Coach stammer fra et medium for transport som sporer sin opprinnelse til den ungarske ordet kocsi som betyr "vogn" som ble oppkalt etter landsbyen der den først ble laget. Den første bruken av begrepet coaching i betydelsen instruktør eller trener oppsto rundt 1830 i Oxford University slang for en veileder som "bærer" en student gjennom en eksamen.

Historisk har utviklingen av coaching blitt påvirket av mange ulike studiefelt inkludert personlig utvikling, voksenopplæring, psykologi (idrett, klinisk, utvikling, organisasjon, sosial og industriell) og andre organisatoriske eller ledelses teorier og praksiser.

Siden midten av 1990-tallet, har coaching utviklet seg til en mer selvstendig disiplin og yrkesorganisasjoner som Association for Coaching, The International Coach Federation, og European Coaching & Mentoring Council har bidratt til å utvikle et sett av opplæringsstandarder. 

NLP (NEVROLINGVISTISK PROGRAMMERING)

NLP står for nevrolingvistisk progammering og symboliserer sammenhengen mellom kropp, språk og hjerne. Det nevrologiske system beskriver hvordan hjernen fungerer. Språket påvirker samarbeid og kommunikasjon med andre mennesker. Programmering bestemmer hvilke modeller og kart vi utvikler for å tolke og påvirke virkeligheten. 

NLP er studiet av hvordan folk lykkes på et område og hvordan lære bort disse mønstrene til andre, så de også kan få de samme gode resultatene. Denne prosessen kalles modellering. NLP handler også om modellene som skapes. Disse mønstrene, ferdighetene og teknikkene brukes stadig mer i rådgivning, undervisning og i virksomheter for mer effektiv kommunikasjon, raskere læring og personlig og profesjonell utvikling. 

OPPRINNELSEN TIL NLP

Richard Bandler forklarer hvordan han kom opp med termen Neuro Lingvistisk Programmering, og prinsippene NLP er basert på. Tanken bak NLP er å få folk til å endre sine liv på egen hånd og ikke være avhengig av noen andre. .

Ble utviklet på midten av 1970-tallet av John Grinder, en førsteamanuensis på det lingvistiske fakultet på University of California, og studenten Richard Bandler.  De studerte atferdsmønstrene til fremgangsrike personer som hypnoterapeuten Milton H. Erickson, den dynamiske familieterapeuten Virgina Satir og gestaltterapiens gründer Fritz Perls. De oppdaget at disse fremgangsrike personene hadde flere felles metoder når de kommuniserte og hjalp  andre å skape endringer i sine liv.

Denne metodikken har over tid vunnet sin anerkjennelse globalt pga. sin effektivitet hva angår både virkningsgrad, hastighet og varighet på endringer for personer og grupper. Konvensjonelle metoder fra de etablerte fagmiljøene viste seg mindre effektive enn NLP. Etablerte eksperter følte seg truet. I mange år skapte dette barrierer for NLP's anerkjennelse som endringsmetodikk. Men dette er nå historie.

NLP er globalt anerkjent gjennom vitenskaplig konstaterbare bevis. Tvilere i de etablerte fagmiljøene har trykket NLP til sitt bryst. NLP er nå globalt en av de mest anerkjente metodene for systematisk utvikling og endring av personer og grupper.