Contact ME

in english 

Use the form on the right to contact me. If you want me to call you then leave your phonenumber. 

in NORWEGIAN 

Bruk skjemaet til høyre for å kontakte meg. Om du ønsker at jeg skal ringe deg, så legg igjen ditt telefonnummer.

 

Name *
Name
Name /Navn
Phone
Message/ Melding


Oslo

+47 9324 1045

LUCEO culture coaching & consulting founded by Alfhild Tveråmo, works with organizations and private people in Norway, focusing on: Culture Shock coaching for expatriates and repatriates, NLP coaching for personal development, LEAN Culture and Leadership, Change management, team development and continous improvements.

 

Om meg

OM MEG

om meg

ALFHILD TVERÅMO  Sertifisert NLP Coach, LEAN spesialist & Master of Commerce (Workplace Relations)

ALFHILD TVERÅMO
Sertifisert NLP Coach, LEAN spesialist & Master of Commerce (Workplace Relations)

INTERNASJONAL ERFARING & KULTURSJOKK
Som tidligere utenlandsboende (expatriate) som nå har returnert tilbake til Norge (repatriate), har jeg en selvopplevd forståelse av kultursjokket  som de fleste opplever når de drar til utlandet for å bo, arbeide eller studere, og det omvendte kultursjokket når de kommer tilbake til sitt hjemland.

TILRETTELEGGING FOR KULTURENDRING & TILPASNING
Jeg har min internasjonale arbeidserfaring fra Australia, Sverige og Litauen, og har reist over hele verden på fritiden. Disse erfaringene har gitt meg en stor interesse og lidenskap for kulturelle forskjeller. Jeg liker å legge til rette for og bidra til en samarbeidskultur og kulturell endring i organisasjoner. I tillegg trives jeg svært godt med å coache og rådgi både norske og internasjonale expatriates og repatriates, som ønsker hjelp med omstillingsprosessen inn i en ny og fremmed kultur, eller tilbake til kulturen i ens opprinnelig hjemland.

Min visjon for LUCEO’s kunder samsvarer med betydningen av det latinske ordet ‘luceo’, som betyr: jeg blir synlig, jeg kommer igjennom, jeg skinner.
— Alfhild Tveråmo

Fokus på forbedringer og suksessfaktorer for gevinstrealisering
Jeg har siden år 2000 jobbet innen større konsern i ulike roller med fokus på å ta tak i utfordringer og muligheter, samt utvikle, forbedre og implementere prosesser og systemer på en mest mulig brukervennlig måte i samspill med organisasjonen. Jeg jobbet i konsern som AMP Ltd i Sydney - Australia, samt i TietoEnator Resource Management (nå Aditro), Storebrand og Schibsted i Oslo, med noen oppdrag i Sverige og Litauen. Disse årene har gitt meg en solid erfaring som prosjektleder, LEAN navigatør og endringsagent, rådgiver, veileder / coach, kursholder og workshop-fasilitator.

Fra 2008 har jeg jobbet spesifikt med LEAN / kontinuerlig forbedring, endringsledelse og Lean lederutvikling. For å sikre suksess var det helt essensielt å gjennomføre tett oppfølging,  veiledning og rådgivning av de involverte ledere underveis i de ulike prosessene. Det er lederne som er nøkkelen til suksess, og bevisstgjøring og coaching av lederne underveis i endringsprosessen er derfor en svært viktig investering for organisasjonen for å kunne lykkes.

Min utdannelse: 
Jeg er en sertifisert NLP Coach fra Academy of Leadership Coaching & NLP i San Fransisco, med en Master of Commerce (Workplace Relations) fra University of Western Sydney og en Cand.Mag. – Social Sciences (med grunnfag psykologi, mellomfag sosialantropologi og mellomfag maskiningeniør fra NTH) fra Universitet i Oslo